Bli medlem i Färgelanda brukshundklubb

Helbetalande
550:-
Avgift för fullt medlemskap i Färgelanda Brukshundklubb.
Stödmedlem/
Familjemedlem
150:-
Denna avgift gäller, om någon annan i din familj är helbetalande medlem i Färgelanda brukshundklubb ELLER om du själv är helbetalande medlem i annan brukshundklubb eller någon SBK-ansluten rasklubb.

För att bli medlem i klubben sätter du in din avgift på klubbens postgiro nr: 11 45 11-9.
Skriv ditt namn, personnummer och adress på inbetalningskortet. Skriv även vad avgiften avser och om helbetalande
familjemedlem finns, skriv även namn och medlemsnummer på denne.

Som medlem i Svenska Brukshundklubben får du:
6 nummer per år av tidningen brukshunden.
Du är personolycksfallsförsäkrad när du deltar i klubbens aktiviteter.
Du har rätt att gå kurs och delta i våra andra aktiviteter.
Du har rösträtt på våra medlemsmöten och har rätt att träna på andra brukshundklubbar.