Uppdragslista!Istället för att ha arbetsdagar så har klubben skapat denna uppdragslista.
Det har varit få som besökt våra arbetsdagar, eftersom det är omöjligt att hitta datum som passar alla
så tänkte vi att man istället väljer ett uppdrag på listan och gör det när man själv kan och vill.

Vill du ha ett uppdrag? Hör av dig till någon i styrelsen.Uppdrag:
Vem?:
Bygga anslagstavla
Maria L & Ida S
Byta panel på stugväggen
Mikaela B kollar kostnad
Fixa vägen upp till klubben
Mikaela B kollar kostnad
Inköp av skylt

Ida S

Whiteboardtavla
Ida S
Ta bort stockarna på planen
Maria L
Bygga golv i agilityskjulet
Maria L