Historia

Klubbens Historia

Måndagen den 8:e oktober 1973 samlades 9 stycken intresserade hundägare i Färgelanda för att bilda en brukshundklubb. Namnet blev fastslaget att bli Färgelanda Brukshundklubb.
1/11-1973 startade klubben upp som en lokalavdelning under Uddevalla Brukshundklubb, medlemsantalet hade då ökat till 18 stycken.

Från början höll man kurser på valboskolans fotbollsplan och man fick låna en lokal i Apotekshuset för att hålla styrelsemöten m.m.

Tillsammans med bågskytteklubben fick Färgelanda Brukshundklubb lite senare dela på en klubbstuga som var ägd av kommunen. 

1977 flyttades verksamheten till Kylsätersvägen, man fick låna en bit mark av kommunen och klubben fick även ett bidrag på 3,800 kronor för att köpa in en arbetsbod.

Den 1:a januari 1980 blev Färgelanda Brukshundklubb en egen lokalavdelning och samma år flyttades hela verksamheten till Stigens gamla fotbollsplan och man la ner mycket arbete på stuga och appellplan.
Till att börja med fick planen dräneras och grusas, och efter att en del problem med markägaren hade lösts så fick man även gräva ner kablar så att elektricitet kunde dras in i stugan och till belysning på appellplanen:


Under årens lopp köptes det in ytterligare baracker för att bygga ut stugan till det utseende den har idag. Appellplanen gjordes senare även om till gräsplan:


Klubbstugan 1989.

Klubbstugan 2011

Appellplanen 2011

Klubben finns fortfarande kvar i Stigen där man bedriver verksamhet i form utav olika kurser, uppvisningar, träningar och tävlingar m.m. Vi arbetar än idag med att förbättra både planen och stugan.
Belysningen har förbättrats på planen och köket har renoverats:

Köket förr och nu.