2012

KM i bruks 2012

2012 hade vi klubbmästerskap i bruks den 13:e oktober. Vi hade 5 medlemmar som startade på vårt KM. Klubbmästerskapet arrangerades inofficiellt samtidigt som vi hade klubbmästerskap i lydnad.
I klubbmästerskapet ingick hela lydnadsdelen samt uppletande.

Klubbmästare Helene Bolinder och BossaNova startade i appellklass och fick 225 poäng och ett snitt på 9,78 med 6,5 poäng och 3 föremål på uppletandet.

På andraplats kom Helena Lindhe och Gizmo, dom startade i lägreklass och fick 290 poäng och ett snitt på 9,6 med 6,5 poäng och 3 föremål på uppletandet.

På tredjeplats kom Helene Bolinder och Bessie, dom startade i appellklass och fick 216 poäng och ett snitt på 9,39 med 6 poäng och 3 föremål på uppletandet.

På fjärdeplats kom Gert Lundin och Ulrik, dom startade i lägreklass och fick 243 poäng och ett snitt på 8,1 med 6 poäng och 2 föremål på uppletandet.

På femteplats kom Maria Larsson och Yatzy, dom startade i appellklass och fick 158 poäng och ett snitt på 6,86 med 0 poäng och 0 föremål på uppletanet.