Medlemskap

Bli medlem

Ordinarie medlem - 550 kronor (150 kronor)

Avgift för ordinarie medlem i Färgelanda brukshundklubb.
Medlemskap i SBK (400 kronor) och lokal avgift i Färgelanda Brukshundklubb (150 kronor)
Om du är medlem i annan brukshundklubb eller någon SBK-ansluten rasklubb
betalar ddu endast 150 kronor för ditt medlemskap hos oss då avgiften
till SBK redan är betald genom ditt tidigare medlemskap.

Familjemedlem - 150 kronor

Denna avgift gäller, om någon annan i din familj är helbetalande medlem i
Färgelanda brukshundklubb.


För att bli ordinarie medlem i klubben går du in på följande länk:

https://www.brukshundklubben.se/bli-medlem

Här kan du läsa mer om olika typer av medlemskap, samt bli medlem
genom att fylla i dina uppgifter i formuläret. Därefter kommer en avi att skickas
till dig.

När ditt medlemskap går ut så kommer automatiskt en ny avi att skickas till dig.

För familjemedlemsskap måste ni kontakta oss.
Skicka ett mail till Mikaela Bengtsson på: mikaelabengtsson87@hotmail.com
med ditt personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Skriv även namnet på den familjemedlem som är ordinarie medlem.
Medlemsavgiften sätts in på vårt bankgiro: 394-9757
När ditt medlemskap går ut får du automatiskt en avi från Svenska Brukshundklubben.

Som medlem i Svenska Brukshundklubben får du:
6 nummer per år av tidningen brukshunden.
Du är personolycksfallsförsäkrad när du deltar i klubbens aktiviteter.
Du har rätt att gå kurs och delta i våra andra aktiviteter.
Du har rösträtt på våra medlemsmöten och har rätt att träna på andra brukshundklubbar.